NL | EN

Over de boeken

We beschrijven nu kort alle boeken in ons programma. Zie 'Aanbiedingen' onder het bestelgedeelte op deze website voor speciale aanbiedingen van boeken en andere producten!

Serie Genieten van de sterrenkunde

In de periode 2006-2009 kwam onze serie Genieten van de sterrenkunde tot stand. Het zijn drie boeken die een volledig overzicht geven van wat wij nu weten over het heelal, van begin tot eind.
Ze zijn geschreven voor iedereen - jong en oud - die geïnteresseerd is in het heelal, maar er nog niet veel over weet. Deel 1 is uiteraard het eenvoudigste, de andere delen gaan veel dieper in op de materie - en in het heelal. Voor bijvoorbeeld hoogbegaafde jongeren zijn ze perfect!
De drie boeken bevatten in totaal ruim 200 kleurrijke illustraties en bijna 400 foto's.


Voor meer informatie en bestellen, zie hier.

Serie Genieten van de sterrenkunde
Tekst, illustraties en lay-out: Rob Walrecht


B01 - Genieten van de sterrenhemel - € 14,95
65 pagina's, full colour; ca. 100 foto’s en ruim 90 illustraties
over alle bewegingen die wij zien; de mens en de kosmos (over tijd, getijden, de kalender enz.); afstanden, maten en coördinaten; onze omgeving (zonnestelsel, sterren in de buurt, rest van het heelal; sterrenkaarten en sterrenkijken; en een leuk waarneemprogramma per seizoen
B02 - Genieten van het zonnestelsel - € 19,95
97 pagina's, full colour; ca. 150 foto’s en ruim 60 illustraties, waaronder een paginagroot overzicht van het zonnestelsel!
over ons naaste buren: de zon, de planeten, de manen, planetoïden, kometen en meteoren en natuurlijk over de 'gedegradeerde planeet' Pluto en soortgelijke ijswerelden op grote afstand van de zon ('Kuiper Belt Objects' - KBO's, of populairder 'ijsdwergen'). Het boek geeft een totaaloverzicht van het zonnestelsel en gedetailleerde beschrijvingen van de belangrijkste hemellichamen, de geschiedenis van het onderzoek en de resultaten daarvan.
B03 - Genieten van het heelal - € 14,95
65 pagina's, full colour; ca. 125 foto’s en ruim 50 illustraties, waaronder een overzicht van het heelal over twee pagina’s!
dit boek 'gaat verder het heelal in' en is en logisch vervolg op B01 en B02. Het gaat niet alleen dieper in op de stof, maar ook dieper het heelal in: een overzicht van het heelal (met behulp van beschreven schaalmodellen: met LP's, CD's, flippo's...); meten in de ruimte (afstanden bepalen, parallax, de afstanden tot de sterren, de parsec); beelden uit de ruimte (over elektromagnetische straling - de ontdekking van deze straling, de natuurkunde en toepassing); sterren van buiten (helderheid, kleur, grootte, massa van sterren; bewegingen van sterren); sterren van binnen (de natuur van sterren: kernfusie; leven en dood van sterren, hoofdreekssterren, dwergen en reuzen, het einde van sterren, atomen); de Melkweg; het heelal (de Lokale Groep, clusters en superclusters; soorten sterrenstelsels, quasars, uitdijend heelal).
 

Andere boeken

B04 - Higgs gevonden - Compleet overzicht van de bouwstenen van de materie - € 9,50
Tekst Luc Hendriks en Rob Walrecht, illustraties, lay-out en eindredactie Rob Walrecht
17 pagina's, full colour

Dit is een heldere inleiding in, en een compleet overzicht van alles dat wij weten over materie. Het is in dezelfde stijl geschreven, en net zo fraai uitgevoerd, als de boeken van de serie Genieten van de sterrenhemel, maar aan dit boek werkte ook Luc Hendriks mee (www.heel.al). Luc schreef de hoofdstukken 2 en 3; Rob schreef hoofdstuk 1, deed de opmaak en tevens de eindredactie.

Voor meer informatie en bestellen, zie hier.

B05 - De Oerknal en het uitdijend heelal (Zoeken naar het begin van alles) - € 12,95.
Tekst Prof. Henny Lamers en Rob Walrecht, illustraties, lay-out en eindredactie Rob Walrecht
34 pagina's, full colour

Voor meer informatie en bestellen, zie hier.

Onze boeken: